La nostra història

Einesa Cable S.L és una enginyeria de Telecomunicacións que va néixer l’any 2000, ara ja fa més de 18 anys, com a necessitat de dur a terme projectes de disseny i implementació de Fibra Òptica.

Des de les hores s’han realitzat extensos projectes de desplegament de Fibra Òptica per empreses tant privades com públiques, així com pel mateix Govern de Catalunya. Però també s’ha aprofundit en altres conceptes dins del mon de les Telecomunicacions, col·laborant en projectes urbanístics i d’edificació, estudis de radiodifusió i cobertura així com la teledistribució de senyals de TV terrestre i per satèl·lit.

Degut a necessitats dels clients, l’any 2017 es va crear una empresa instal·ladora partner d’Einesa Cable S.L per tal de cobrir la demanda del mercat i poder oferir un servei més personalitzat, aquesta empresa pren el nom d’Insecable S.L. En ella es duen a terme instal·lacions de Fibra Òptica en diferents poblacions, coordinant-se amb la part d’enginyeria d’Einesa Cable S.L, per tal d’executar projectes d’excel·lència en enginyeria.